Forretningsbetingelser.

Medmindre andet skriftligt aftales, er nærværende

forretningsbetingelser og persondatapolitik gældende for enhver opgave som klienten anmoder Hesteadvokaten om at bistå med løsning af.

Udover forretningsbetingelserne og persondata-politikken, gælder de advokatetiske regler som kan læses på: www.advokatsamfundet.dk