Omkostninger.

Den indledende hjælp går ud på at få klarlagt sagens forløb.


Således kan Hesteadvokaten hurtigst muligt sammen med klienten, vurdere om sagen kan bære en videre sagsbehandling både juridisk, som økonomisk.


Ønsker klienten at der foretages decideret sagsbehandling, skal klienten fremsende sagsakterne til Hesteadvokaten samt indbetale depositum på kr. 3.500,- til sikkerhed for sagens evt. omkostninger.


Dog kan private klienter oftest søge omkostninger til advokat, dækket af enten staten, klientens eget forsikringsselskab eller føre sagen ved småsagsordningen.


Læs mere om disse muligheder i links til venstre.