Forretningsbetingelser.

Medmindre andet skriftligt aftales, er nærværende

forretningsbetingelser og persondatapolitik gældende for enhver opgave som klienten anmoder Hesteadvokaten om at bistå med løsning af.

Udover forretningsbetingelserne og persondata-politikken, gælder de advokatetiske regler som kan læses på: www.advokatsamfundet.dk

Advokat

Nicoline E.Hyldahl

Havndrupvej 5

5750 Ringe

Tlf: Fås ved sagsoprettelse

Mail: hyldahl@hesteadvokaten.dk

CVR: 31198194

Nordjysk Bank:

Regnr:7370 Kontonr: 1049972